Lorfjellslåtten, Springleik - Alfred* Og Mattias Bismo - Felespel Frå Skjåk (CD, Album)

Alle i kor. Det var 'kje nokon som reddast kunn, og difor fekk dei sin siste blund. For denne kassen me ofte trong, me hadde dotte ned ein annan gong. Av Ingvar Helmo, bror til Ingolf Helmo, som var ein av gutane.

About Me leif View my complete profile. Monday, August 24, Velkommen Amanda! Velkommen til verden Amanda! Posted by leif at AM No comments:. Saturday, May 26, Han ble gift og bosatt i Stavanger. I var det tid for konfirmasjon i Strand kirke. Thomas ble konfirmert i det andre kullet i den nye Strandakirken. Fra Stand historielags heimeside. Det var et tungt arbeid, men Thomas var en kraftig kar.

Thomas fortalte om en spesiell hendelse han opplevde som ungdom. Runnene Nag tegning av Hallvard Ramsfjell. Husmannsdatter fra Nag. De drev plassen sammen med mor hans og en bror. Hun fikk navnet Eli og var barn nummer fem. Eli var min oldemor. Serine Seljeskog t. Hun ble konfirmert i samme kirke 3. Nygifte i Seljeskog. Brud og brudgom var Serine Runnene og Thomas Seljeskog. Bryllupet ble feiret Brudebilde av Serine og Thomas Seljeskog.

Her fikk Thomas arbeid som brannkonstabel. Serine og Thomas leide seg hus i Stavanger. De var kristne og hadde kontakt med bedehusfolket i byen. Oftedal var en landskjent prest og vekkelsespredikant. Dette var et hus med en stor hage. Serine og Thomas Seljeskog. Aftenbladet Dette ble nok en stri dag for mor til Thore, Stenvor.

Thore sin bror, Nils, emigrerte i , mens broren Tomas fulgte etter i Eli sin eldre bror, Thor, reiste til Iowa i Bertel emigrerte i og fikk en stor familie i Cylinder i Iowa. Han var liten av vekst og var hoftehalt. Da ble Eli Nag og Thore Fjelde gift. De ble gift i april og fikk seks barn fram til Anna og Tormod fikk ikke felles barn. Nummer tre i rekken var Malene, eller Mallin som hun ble kalt til daglig.

Hun ble gift i desember med Rasmus Larsen Tungland. Det neste barnet ble en gutt som fikk navnet Tomas Emil, min morfar. Tomas ble gift med Inga Efteland i og de fikk fem barn. Hun het Marie og ble gift i med Ludvig Bredal. Sistemann ut var Sigurd Teodor. Det betydde at Eli og Thore fikk til sammen 36 barnebarn.

Thore sin onkel, Knut Fjelde, overtok bruk 3 etter foreldrene i Det er derfor naturlig at kontakten mellom de to familiene var tett. Thore og Eli Fjelde med barnebarnet Sverre.

I fulgte Thore i onkel Knut sine fotspor. Det var en nabogard til onkel Knuts gard. Aftenbladet I denne perioden var de aktivt med i det kristne arbeidet lokalt. Samtidig meldt nok heimlengselen seg hos Eli og Thore. Eli og Thore med barnebarna Tore, Marton og Sverre. Skeisbotnen 47 C Gnr 34, bnr 57, seksjon 6 er solgt for kr 1. Skorvane 44 Gnr 34, bnr er solgt for kr 4.

Gnr 17, bnr 97 er solgt for kr 1. Sperrevikvegen 14 Gnr 14, bnr 27 er solgt for kr 3. Hellebakkane 2 Gnr 17, bnr er solgt for kr 4. Gnr 8, bnr er solgt for kr Februar: Sal av eigedomar i Os. Kari M.

May 26,  · Far hadde radio og fulgte med på nyhetene om kvelden 7. mai Han mente at nå var det fred, og vi kunne få lov til å feire. Dette var min årsdag, og hva var mere naturlig enn at jeg og søster Bjørg lånte den nye trillebåra til far og satte på ett norsk flagg og Bjørg kjørte avgårde med meg som hest.

9 thoughts on “Lorfjellslåtten, Springleik - Alfred* Og Mattias Bismo - Felespel Frå Skjåk (CD, Album)

  1. Apr 08,  · Familieskema for Journalist, forfatter Jørgen Rothe KEITH KELLER / Guide på Rungstedlund INGEBORG (BITTER) Merete DINESEN (F) g. 20 feb.
  2. syta for opprydjing, reingjering og andre ettergjerder som høyrer til. Kvar sameigar har krav på at tingen vert halden forsvarleg ved like. Han kan på eiga hand ta seg av det som trengst til å berga tingen frå skade eller øydelegging, men skal fyrst samrå seg med dei andre så framt det kan gjerast utan fordrying og utan serleg kostnad.
  3. mangt vore annarleides i Norig no, og iser vilde det sét annarleides ut ved mang ei daudsseng.» IVAR AASEN til Elias Blix BIBELOMSETJAREN Etter Pontoppidans forklaring frå kom det mange store og små katekismar på dansk og dansk-norsk. Elias Blix fekk ut den første på nynorsk i Den blei trykt i over eksemplar.
  4. Den 3. desember gjennomførte Slekt og Data sitt første webinar. Lars Jørgen Ormestad presenterte "Kom i gang med slektsforskning!" Lars Jørgen er en dreven og meget flink kursholder innen slektsforskning og gjennomførte presentasjonen i sikker grotbersjosthoddfessilk.idderremicawargazanpiekomsymplead.co: Vidar Øverlie.
  5. Aug 24,  · Og selvfølgelig ble det tatt bilder. Anders Vandvik var jo en flink amatørfotograf og benyttet selvfølgelig anledningen til å ta bilder. Første rekke fra venstre: Øyvind Lundsaunet, Ingjar Aksnes, Alf Stiklestad, Hallgeir Aspås, Leif Tiller, Ingeborg Kjesbu, tre elever fra Haukå og Marius Moe. Han også fra Haukå.
  6. Reparatør fra Lefdal har vært og sett på problemene med dørtelefonene i Lille Bislett 4, 8 og Feilene vil bli reparert fortløpende, men dette vil ta noe tid fordi det er et omfattende arbeid som varierer i omfang fra oppgang til oppgang. Lagt inn av Styret i Lille Bislett kl.
  7. Dette området er kommunalt friområde, og skal opparbeides. Det vil bli satt opp bommer for å hindre at biler kjører inn og parkerer. Arbeidene med oppryddingen på Lille Bislett ble bestillt fra kommunen fredag De er avhengig av at det kommer mildvær. Enn så lenge er det is og tæle i bakken som gjør arbeidene vanskelig.
  8. Slik skal folkemusikkmiljøet og små og store langeleikspelarar halde fram og hente inspirasjon frå og ause av den rike kjelda Ragna sitt livsverk er. Ragna var ein trufast ven. Slekt og langeleikvener vil alltid være takksame for å ha fått oppleve årsdagen hennar og få dele gleda hennar over ei ny blømingstid for langeleiken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *